This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart 0

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are $200 away from free shipping.
No more products available for purchase

Is this a gift?
Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Säkra din plats till retreaten

Så roligt att du vill med till Österlen! För att säkra din plats gör du din första delbetalning här nedan på 3000 kronor. Du kommer senare att få ett mail av oss med mer information och instruktioner om din nästa delbetalning som ska betalas 60 dagar innan retreatet. Obs. Din amälan ses som en deposition och om ni väljer att hoppa av kommer vi att hålla depositionen tills vi sålt platsen vidare. Blir inte platsen såld behåller vi depositionen.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.
Slide image