This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

SOMMARRETREAT ÄR LIVE! Boka din plats nu.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart 0

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are $200 away from free shipping.
No more products available for purchase

Is this a gift?
Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Slutbetalning Österlen

Så roligt att du ska med till Österlen! Nedan gör du din slutbetalning.

Villkor kring återbud

Vid återbud måste besked lämnas senast 45 dagar innan retreatet börjar för att återbetalning ska ske. Återbetalning sker då av hela summan minus anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften betalas tillbaka när platsen har sålts vidare. Vid sjukdom sker återbetalning av 50% av beloppet mot uppvisat läkarintyg.

Healing retreat Österlen 2024 - Shared room

$894.00
Partial payment for healing retreat at Österlen 12-15 September 2024. Shared room (total price: SEK 11,700). The remaining amount is paid by August 1 at the latest.
RumstypEnkelrum 9200 (total 12200) kr

Healing retreat Österlen 2024 - Shared room

$894.00