Den här sidan har begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

SOMMARRETREAT ÄR LIVE! Boka din plats nu.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart 0

Grattis! Din order kvalificeras för gratis frakt You are 200 kr away from free shipping.
Inga fler produkter är tillgängliga för köp

Translation missing: sv.cart.general.gift_notes_label
Total Translation missing: sv.general.money.free
Frakt, skatt och eventuella rabatter räknas ut vid utcheckning

Om Human Design och de olika typerna

Om Human Design och de olika typerna

Human design är den individuella karta som finns över ens genetiska kod. Det är ett slags system som är en kombination av bland annat astrologi, kvantfysik och österländsk lära. Med hjälp av human design kan du få en större förståelse för vem du är och varför du fungerar som du gör. Genom att analysera din egen 'chart' kan du få hjälp att hitta dina rätta strategier till att fatta beslut och till att leva som den person du kom till jorden för att vara. Human design är ett bra verktyg som får dig att förstå vad som gör dig till just den unika individ du är.

Detta system upptäcktes av Ra Uru Hu, som när han 1987 fick till sig budskap från en högre intelligens. Under åtta dygn medlade denna röst med honom och delade kunskapen om systemet. Detta ledde till att han skrev boken Rave I’Ching, som blev grunden till human design. Efter det spenderade han 25 år med att utveckla systemet och sprida kunskapen till resten av världen. Även om human design är relativt nytt och okänt för oss i Sverige, så är det mycket känt i bland annat USA. 

Det finns fem olika typer inom human design, där det finns generella råd för vilken strategi du bör använda beroende på vilken typ du är. Viktigt dock att tänka på är att trots att det finns generella råd för respektive typ, så är vi alla unika. För att få en djupare förståelse behöver man tyda kartan mer ingående. Men vi kommer gå igenom de olika typerna längre ner i texten. För att få reda på din unika human design-chart behöver du ditt födelsedatum och vilken tid på dygnet du föddes. Din human design-chart hämtar du här.


Vad kan jag lära mig av min human design?

Den största lärdomen du kan få av att veta din design är vilken strategi du bör använda när du fattar beslut. Det är det som ligger till grund för hur du tar dig fram i livet, och hur du använder din energi. Det är lätt att man anpassar sig till den hektiska värld vi lever i, där det kan upplevas som att det finns en typ av mall över hur man ska bete sig, fastän det egentligen passar långt ifrån alla. Detta kan få en att känna att man inte passar in eller att man är annorlunda än alla andra, men man kanske inte förstår varför. Genom att tyda din unika genetiska kod kan du få en större förståelse till varför du är som du är, och använda det till din fördel. Att använda sin energi rätt är avgörande för ditt inre välmående. Hur du gör det kan din human design visa. Många upplever en lättnad när de får sin human design beskriven för sig, och får en större acceptans av sin egen person. Det i sin tur leder till att du vågar leva mer i linje med din sanna natur, och på så vis nå stor lycka och framgång i livet.

Generators

Cirka 70% av jordens befolkning är generators, där ungefär ena halvan är renodlade generators och andra halvan är manifesting generators. Det som står här gäller för samtliga generators, men manifesting generators har en del saker som särskiljer sig från generatorn. Läs mer om manifesting generator i stycket nedan.

Generators är riktiga doers, som kan fortsätta göra saker om och om igen. Vad de än tar sig an har de förmågan att bemästra, och de ger sig ofta inte förrän de gör det. Generators och manifesting generators ligger till grund för hela vårt samhälle, vilket förklarar varför andra typer kan känna att de ibland inte passar in. Generators har en öppen och inbjudande aura, och ett definierat sakral center. Därför upplevs generators som öppna och mottagliga personer, och drar ofta till sig både situationer och andra människor. Deras aura är som en magnet. 

Som generator är din rekommenderade strategi att vänta med att svara, och låta saklarcentret styra när du fattar beslut. Det kan upplevas som svårt, eftersom generatorn i sin natur vill hoppa på allt direkt. Detta kan dock leda till en känsla av misslyckande och skapa frustration, eftersom generatorn snabbt inser att det var fel beslut och har då dessutom då enormt svårt för att dra sig ur. 

Eftersom generators har ett så definierat sakralcenter brukar de ge ifrån sig sakrala ljud. Det kan vara ljud som “mhmhmh” om det är något som känns rätt i magen, eller “näe” om det är fel. Ett tips är att vara uppmärksam på vilka ljud som kommer från dig för att lära dig hur dina positiva och negativa ljud låter. Detta är alltså en god indikator på om det är något som är rätt eller fel för dig. Du kan även uppleva en stark magkänsla om något känns bra eller dåligt. Detta är något du som generator bör lyssna till väldigt noga. Din magkänsla är ditt kraftfullaste verktyg - våga lita på det.

Att vänta med att ta beslut, ta besluten från sakralcentret (magen) och använda dig av din inre auktoritet är det viktigaste du som generator kan göra för att uppleva inre frid. 


Manifesting generators

Cirka 32% av jordens befolkning är manifesting generators. Dessa har samma grundenergi som en generator, där sakralcentret är en stor och kraftfull del av deras energi. Precis som generators har de en öppen och inbjudande aura, och drar till sig människor och möjligheter likt magneter. De älskar att vara effektiva, och har otroligt svårt för att möta motstånd. Det skapar enorm frustration för personen. 

Manifesting generators är designade att jobba med sin energi, snarare än med sin hjärna. Använder man hjärnan för mycket som manifesting generator finns risken att man gör saker och hamnar i situationer där man inte mår bra. Precis som för generatorn är det viktigt för manifesting generators att lyssna på magkänslan innan man tar ett beslut, och svara inifrån på alla möjligheter som dyker upp. Då mår manifesting generatorn som allra bäst. 

Skillnaden mellan generators och manifesting generators är att manifesting generators är mycket snabba med att gå från beslut till handling när beslutet väl är fattat. Ofta sker det på grund av en obefogad rädsla över att ingenting ska hända om man inte tar tag i det direkt. Men det är viktigt att då luta sig tillbaka och våga lita på att universum har en plan för en, och allt som är rätt kommer att komma till en när det är rätt tid.

Det andra som särskiljer manifesting generators från generators är deras sömnbehov. De behöver gå och lägga sig en stund innan de blir trötta för att ladda ur den sista energin i sängen innan de somnar. När en manifesting generator sover är det som ett batteri som laddas upp. Och detta sker på ett ultimat vis om denne fått ladda ur det sista i sängen innan den somnar. Det kan även vara bra för manifesting generators att sova ensamma, så att ingen annan befinner sig i deras aura under natten och stör deras uppladdning.


Projectors

Cirka 20% av jordens befolkning är projectors. Dessa personer har en genomträngande aura, vilket andra typer lätt känner av. Det kan nästan kännas som att de ser in i ens själ. Eftersom den genomträngande energin kan upplevas som lite skrämmande för t.ex. en generator, är projectorns rekommenderade strategi att vänta på att bli inbjuden. När projectorn väl blivit inbjuden till någon annan, är hen den ultimata vägledaren. Till skillnad från generators, som är våra doers, så är projectors de som ska leda och vägleda de andra typerna då deras förmåga att se in i andra människors energi gör dem till fantastiska ledare och de har därför lätt för att inta auktoritära positioner. Projectors är även designade för att verka extremt effektivt och en viktig del av deras roll är att lösa problem, effektivisera system och guida andra i hur man arbetar mer hållbart och effektivt. Viktigt att understryka är dock att alla typer kan bli chefer och ledare av olika slag, man behöver bara hitta sin unika strategi för att nå dit. Projectors har dock i sin natur att leda andra. 

Projectors tar in andras energier jämt och ständigt, vilket kan vara utmattande. När en projector tagit in för mycket av andras energier brukar den uppleva energidippar under dagen. Då är det en god idé att gå undan och vila en stund. Projectors mår som bäst när de får rikta allt sitt fokus på en person, och ger väldigt mycket av sig själv till den personen. Givande konversationer på tu man hand är mycket mer värdefullt för en projector än att konversera i en stor grupp. 

Eftersom projectors tar in så mycket av andras energier, och lätt kan uppleva trötthet och brist på energi på grund av detta, är det otroligt viktigt för projectorn att använda sin energi rätt. Projectors har oftast inte lika höga nivåer av energi som generators, vilket kan upplevas som frustrerande då många av oss är lärda från barndomen att man ska köra på och jobba för att komma någonstans i livet. Men det är inte vad projectorn är designad för att göra. Försök att acceptera detta faktum, och lär dig använda din energi på det sätt som du är menad för. Då kommer du som projector uppleva stor framgång i både livet och dina relationer.


Manifestors

Ungefär 9% av befolkningen är manifestors. Till skillnad från generators som har en öppen och inbjudande aura, har manifestors en mer sluten aura vilket kan upplevas som skrämmande för personer i dess närhet. Manifestors är den gamla typens ledare, då det krävdes att ledaren var en stark individ som skulle fatta alla beslut. I dagens moderna samhälle fungerar dock inte denna strategi, vilket är en av anledningarna till att manifestorn kan känna sig missförstådd och som att andra tar avstånd från den. Folk kan till och med vilja kontrollera manifestorn på grund av manifestorns enorma förmåga att ta initiativ utan att informera andra. 

Manifestorn är den enda typen som kan ta ett beslut eller ett initiativ utan att blanda in andra människor i beslutet. Därför är manifestorns rekommenderade strategi att informera de berörda innan de tar action. När de gör detta får det människorna runtom dem att slappna av, vilket gör att de inte behöver känna behovet att kontrollera manifestorn. När manifestorn inte följer denna rekommenderade strategi, samt sin inre auktoritet, kan denne uppleva motstånd från omvärlden. Detta kan skapa ilska inom manifestorn. Manifestorn har en enorm inre kraft, som kan sättas igång snabbt och chocka andra människor - inklusive manifestorn själv. 

Manifestors trivs vanligtvis inte i grupp, utan vill gärna ta sina egna beslut och göra sin egen grej. Därför är det vanligt att manifestors antingen är någon typ av ledare, eller jobbar för sig själv. Manifestorn behöver stor frihet, och har svårt för att andra säger åt denne vad den ska göra. De har en naturlig nyfikenhet till saker och ting. 

Det är inte helt ovanligt att manifestorn har svårt att vara sig själv i dagens samhälle. Ofta kan personen ha blivit tillrättavisad i ung ålder för att den inte agerat som man “ska” göra. Detta får motsatt effekt, eftersom när manifestorn inte får vara sig själv så kan de upplevas som bittra människor. Men det handlar bara om att de inte känner sig accepterade i den här världen, och har svårt att vara sig själva, vilket skapar stor frustration. När manifestors får utrymme att vara sig själva så är de ofta väldigt känsliga och närvarande personer. 

Det viktigaste för dig som manifestor är att du alltid använder din strategi och din inre auktoritet när du fattar beslut, samt att du tillåter dig själv att vara den du är. 


Reflectors

Cirka 1% av befolkningen är reflectors. Detta är med andra ord en mycket sällsynt, men också otroligt intressant typ. Reflectors har alla sina center öppna. Tittar man på en human design-chart av en reflector är det alltså helt vitt. Reflectorn har en aura som både tar in och reflekterar över alla andras aura jämt och ständigt. Eftersom deras energi tar in allt och allas energier konstant, får de en enorm förmåga att se på det som händer omkring dem på ett sätt ingen annan av typerna kan. Det innebär också att de kan ha svårt att skilja på vad som är den själv, och vad som är reflektioner från någon annan. Som utomstående kan du så gott som alltid hitta en spegling av dig själv i en reflector, eftersom denne kommer att spegla sidor av dig när ni är i varandras närhet. 

Reflectorns rekommenderade strategi är att vänta en hel måncykel med att fatta stora beslut, dvs 28 dagar. Det fina är att reflectorn har en oerhört nära relation till månen. Alla andra typer har något center att luta sig mot i deras beslutsfattande, men eftersom reflectors har alla sina center vidöppna har dessa ingenting inom sig att luta sig mot. Men månen finns alltid där för reflectorn och vill hjälpa den - därav att vänta en måncykel med att fatta besluten. Under tiden kan det vara hjälpsamt att prata med andra om besluten och lyssna objektivt på deras feedback (viktigt är dock att beslutet i slutändan kommer från den själv). Det kan kännas svårt att i dagens samhälle behöva vänta hela 28 dagar med att fatta ett beslut. Men det kan underlätta för reflectorn att förklara för personer som är inblandade i beslutet att hen kräver mycket tid och inte mår bra av att fatta förhastade beslut.

Reflectors största gåva är deras förmåga att kunna läsa av andra människor och deras energier. Det är viktigt för dem att hitta en trygg miljö med människor som den mår bra av att vara omkring. Som tidigare nämnt speglar reflectorn alla i sin närhet, vilket gör att den behöver vara extra varsam med vilka den har runtom sig. Om den andra personen är en glad och positiv människa så kommer även reflectorn att vara det. Men om den andra personen är elak, tjurig och manipulativ så kommer reflectorn spegla även dessa egenskaper. Det ligger i dess natur.

Med träning kan reflectors skilja på vad som är deras eget och vad som är någon annans. När reflectorn lär sig bemästra detta kan hen hitta sitt sanna jag. Och när du som reflector lär dig bemästra din human design kan du bli en av de visaste och mest objektiva människorna på denna jord.

Lämna en kommentar

Notera att kommenterar måste godkännas innan de kan publiceras