Den här sidan har begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

SOMMARRETREAT ÄR LIVE! Boka din plats nu.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart 0

Grattis! Din order kvalificeras för gratis frakt You are 200 kr away from free shipping.
Inga fler produkter är tillgängliga för köp

Translation missing: sv.cart.general.gift_notes_label
Total Translation missing: sv.general.money.free
Frakt, skatt och eventuella rabatter räknas ut vid utcheckning

Vad är ett spirituellt uppvaknande?

Vad är ett spirituellt uppvaknande?

Termen 'spirituellt uppvaknande' är något som återfinns inom olika kulturer världen över, och syftar till ett tillstånd där man genom en rad yttre och inre händelser återupptäcker sig själv och därigenom kan uppleva att man ser världen med nya ögon (då världen endast är en reflektion av vårt inre).

När man går igenom ett spirituellt uppvaknande får man nya insikter om sig själv och den värld man lever i. På många sätt kan det kännas som att man vaknar upp ur en dröm eller dvala - där allting gått på autopilot, för att sedan se allting klart och tydligt för vad det verkligen är. 

Ett spirituellt uppvaknande innebär med andra ord att man “vaknar upp till sig själv” och plötsligt ser sig själv i ljuset av ens sanna jag, och helt plötsligt förstår att man inte levt utefter sitt autentiska jag. Överlag kan man säga att ett spirituellt uppvaknande är när man får en ny förståelse om sig själv och världen man lever i. Ofta kan det kännas omöjligt att backa och någonsin gå tillbaka till ens tidigare sätt att leva efter den nyfunna kunskapen. 

Stegen i ett spirituellt uppvaknande

Vad som startar igång den spirituella uppvakningsprocessen kan skilja sig mycket från person till person, men gemensamt för många är att stora livsförändringar eller trauman kan vara starten för ett spirituellt uppvaknande. Det kan vara allt från en flytt, en separation (vänskaplig eller romantisk), byte av jobb eller karriär. Dessa situationer kan starta igång en känsla av tomhet eller att inte vara tillfreds med sitt liv, vilket sätter igång nya processer inom en. Efter detta följer ett antal steg i processen mot att komma till fullständig insikt och återupptäcka vem man egentligen är.

Är du nyfiken på att ta del av sex steg som oftsst definierar den spirituella uppvakningsprocessen? De kommer här! 
 

1. Du känner ett kall  
Det första steget mot att återupptäcka sig själv brukar definieras av en känsla att känna sig kallad till förändring. Det kan vara som tidigare nämnt att känna sig missnöjd med sin nuvarande livssituation, eller andra omvälvande händelser, som gör att man känner sig kallad till att göra förändringar. I det här stadiet står du inför ett val, att acceptera förändringen och äventyret som ligger framför dig, eller att stå emot. På ett djupare plan är det dock inget val, din själ vet att det är dags för förändring och knuffar dig mot att våga kasta dig ut. Om du fortsätter att kämpa emot och inte lyssnar inåt på vad din själ vill, kan universum utsätta dig för prövande situationer som upprepas gång på gång tills dess att du slutligen väljer dig själv och tackar ja till förändringen som ligger framför dig. Detta kallas för karmiska situationer som händer för dig och inte mot dig, detta för att hjälpa dig mot resan till ditt högsta jag. 

2. Sökandet efter svar
I det här stadiet kan det börja kännas som att världen du lever i är för trång för ditt utökande medvetande, och du börjar märka hur saker och ting i ditt liv börjar falla bort eller hur situationer helt plötsligt känns obekanta och obekväma. Saker som du alltid tagit för givet såsom relationer, trosuppfattningar och allt annat du förr såg som konstant och orubbligt skakas nu om, och du börjar ifrågasätta det. Det här kan vara en tuff period att gå igenom eftersom det känns som att hela ens liv kastas upp i luften och man har inte längre någon trygg grund att stå på. Man kan känna sig väldigt ensam och förvirrad över vad som händer, men det är viktigt att komma ihåg att denna fas är nödvändig för att kunna utvecklas och omfamna sitt autentiska jag. Känslan av förvirring och förtvivlan leder ofta till att man väljer att utforska nya livsfilosofier och traditioner i sökandet efter svar. Detta leder en sedan vidare på den spirituella resan.

3. Insamlande av kunskap
I den här fasen hittar du nya koncept och ideér som du suger åt dig likt en svamp. En känsla av spänning och upprymdhet genomsyrar dig i takt med att du får svar på alla dina innersta frågor. Du lär dig allt det finns att lära sig om inom spiritualitet, köper böcker och bokar in dig på sessioner med healers och medium. Du lär dig lite om allt i ditt sökande tills dess att du hittar vad som resonerar med dig och din själ.  

4. Utökad förståelse av sig själv
Det här stadiet definieras av en känsla av att du kommit närmare dig själv tack vare all kunskap du hittills samlat på dig. Du får en större förståelse för hur du själv fungerar, vad som är dina styrkor och svagheter och vad som verkligen är viktigt för dig på själsnivå. Du kommer till insikt och börjar också förkroppsliga din sanna natur genom dina unika talanger och förmågor. Det är vanligt att man börjar känna sig mer självsäker och att man etablerar tydligare gränser till människorna runt omkring en, eftersom man inser sitt eget värde.  

5. Etablering av ett nytt sätt att vara
När du har kommit så här långt börjar du att sakta integrera och etablera nya rutiner. Du har insett ditt värde och funnit vad du tror på och påbörjar en fas av att göra ditt nya liv till en vardag. När du har hittat dina rutiner och ritualer kan det fortfarande vara några få saker som hänger kvar som hindrar dig från att kliva in i din fullständiga potential på riktigt. Det kan vara begränsande uppfattningar om dig själv, eller relationer som håller dig tillbaka. Här är det dags att göra skuggarbete och rensa ut sådant som inte tjänar dig längre. 

6. Hängivelse till universum
Det sista stadiet i det spirituella uppvaknandet symboliseras av en total acceptans och förtroende till universum. Nu har du tagit dig igenom svårigheter och tvivel och slutligen anlänt till ett tillstånd av glädje, tillit och sinnesro. Du förstår att du är en liten men viktig del av den universella medvetenheten och du kan känna dig kallad att hjälpa till i arbetet mot att förbättra världen. 

Sammanfattningsvis så är ett spirituellt uppvaknande en komplicerad och ofta svår process som kan sträcka sig över en lång period. Det olika stegen beskrivna här är en överblick över hur ett spirituellt uppvaknande kan se ut, men det är viktigt att komma ihåg att på grund av att vi alla är så unika och skilda individer ser processen olika ut för oss alla. Ett spirituellt uppvaknande är inte heller en kontinuerlig trappa uppåt, utan vi kan hoppa fram och tillbaka mellan de olika faserna under olika perioder i vårt liv. Det viktigaste att ta med sig när man genomgår ett uppvaknande är att ha tillit och acceptans, och lita på att allt händer i rätt timing av en anledning. Allt sker för att du ska få leva ditt allra bästa liv i linje med vem du verkligen är.

Lämna en kommentar

Notera att kommenterar måste godkännas innan de kan publiceras